4ornobile: (хто тут)
[personal profile] 4ornobile
"КП", що ти робиш, ахахаха, припини!

танк луганськ

Посилання не даю, щоби зайвий раз не підвищувати відвідуваність сайту.

Автор цієї сенсації, "комсомолець" Коля Варсєгов, взагалі відрізняється умом і саабразітєльностью, але иноді він перевершує сам себе. Цього разу, окрім обов'язкової програми про Правий сектор, який розквартирувався у прикордонників, які майже всі здалися бравим воякам Луганської наркоманської, в той час як сцикотливий ПС розбігся по лісопосадці (довго шукав в районі Мирного підходящу лісосмугу. Не знайшов) і, "можливо, по льохах і горищах" і розстріляв Варсєгова в голову, але моцк не зачепило, особливо сподобався опус про те, як Коля, почувши про захоплення Луганського патронного, поїхав до заводської контори, але "не увидел тут ничего такого".

"Однако же, как я понял, этот завод не самого мирного предназначения", -- зненацька запідозрив журналіст "КП". І дійшов до чергового геніяльного висновку: "Возможно по той причине киевские военные и пустили дезинформацию, что завод захвачен – чтобы под это дело взять и разбомбить завод".

Танк на фото, до речі, саме на Луганському патронному випускався. Варсєгов не може брехати!

Ну, і далі все в тому ж дусі. "В центре ничего не работает, центр перекрыт. Особенно перекрыто то место, где случилось преступление (це про вибухи і ОДА)".

І це -- журналіст загальноросійського видання, блєадь!

Вважаю, російськії журналістиці час запозичити досвід російського будівництва та ЖКГ і набрати побільше узбецьких гастарбайтерів. Витрат менше, а ефект той же.

Коричневеньке.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:39 am
Powered by Dreamwidth Studios