Jan. 15th, 2015

4ornobile: (знак)

Покажчик основних тегів )

Тутой же в коментах можете зойкати, раптом комусь шось треба.

4б.

ПиС: Навзаєм не френджу.
По-перше, нема часу читати і тих, хто є. По-друге, надто ушлими виявилися деякі "взаємні френдувальщики". По-третє... та достатньо і того, що є.
Що не означає, що не френджу взагалі і нікого. Особливо цікавих і україномовних;).

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:35 am
Powered by Dreamwidth Studios